Pressemeddelelse: 
Den blinde Seer
Spirituelt eventyr for voksne om ubetinget kærlighed - åndelig og erotisk 

”Den blinde Seer” er anden bog i en række spirituelle eventyrromaner for voksne om Gwyinedd, den parallelle elververden. Gwyineddfortællingerne er inspirerede af det keltiske træorakel Ougham og mystikeroplevelser, der åbner for åndelig udvikling. Et udførligt resumé af den første bog, DØREN, er indlagt.  

Seeren
En ”skygne” er en særligt sensitiv seer, der mestrer telepati og bærer uindskrænket erindring om tidligere liv og nøgler til åndelige dimensioner. En skygne må kun tale sandhed. Samskygner er man, når to danner eet hele og har en særlig samhørighed. Efle Traust er ”mandselsker”, kunstner og kaldes tvefædret. Muin Skarpøje er opvokset alene i pilehulerne med gemt viden. De oplever tvillingflammen og vælger den ubetingede kærlighed trods ethvert skel af historie, magt eller køn. De er begge skygner og kommer fra stjernerne. 

Træernes orakel – Ougham
Træernes hemmelige spirituelle energi indgår i helheden. De navne, der var fundet i keltiske og norrøne kilder, har en egen magisk effekt ifølge deres betydning og virker ind på handlingen - også dybere end den bevidste intention. Således betyder egens hemmelige navn duirr (druide) døren mellem verdnerne.  

Gwyinedd er mellemverdenen – i flerdimensionel verdensoplevelse
Det sære navn Gwyinedd betyder glædens og nuets verden, hvor man er i en udvikling til sit højere selv, og hvor ægte opløftelse og oplysning opnås. Den mellemste af 3 verdener.  Navnet er lånt fra den keltiske mytologi; kendt keltisk/ nordisk bronzealder symbolik: De tre cirkler flettet sammen. Fortid, nutid, fremtid - tidens opløsning som hos nornerne.  

I fortællingernes Gwyinedd er der flere parallelverdener, man kan krydse over til: Vores nymenneskeverden, Den anden Side, samt de åndelige dimensioner tilhørende lyslegemerne, englekroppene, og den højere, oplyste bevidsthed; selvet. 

Bevidstgørelse
En skygne eller duirr oplæres til at vandre i lyslegemerne i forskellige dimensioner. De klarser skyggerne i sjælens dyb og omformer dem til lys. De mestrer telepati og helbreder sjæle og legemer. En skygnemester bør desuden kunne vandre i tid, da den lineære tid er en illusion for ham, og skal kunne klarse for andre sjæle, uden søgen efter egoets magt.

En lignende bevidstgørelse sker for mange lysarbejdere og sensitive mennesker netop nu. Den blinde Seer inviterer til inspiration og genkendelse gennem læsningen.  En fortælling om at være til stede for lys – og for den kærlighed, der ikke er en følelse, men en skaberkraft.  

Hvem er Vibeke Rolskov?

- CV - Curriculum Vitae tryk for udførligt curriculum vitae 
 
Jeg arbejder med at manifestere det himmelske lys, gennem min sang, min billedkunst, og både mine skrevne og kanaliserede ord og toner. Jeg er oprindelig uddannet klassisk sanger, fra Det jyske Musikkonservatorium i Århus. Jeg har været solist på scener og koncertsale i Tyskland, og herhjemme. Jeg underviser i sang, på alle niveauer, solo, grupper, kor, for at frigøre folks stemmer og hjælpe til helhed og udvikling til deres eget selv via dette.
 
Jeg arbejder således med både åbenlyse og skjulte betydninger af begrebet sang i min sangskole ”Sangatelieret”. Jeg arbejder med lydhealing og fri intuitiv tonegivning. 
 
What do you want to do ?
New mail
 
LYDHEALING - VIBEKE SOM KANAL for dig - LYSETS SANG - 
 
Har du brug for hjælp til at leve i  den nye energi, opløftelse og ny bevidsthed, her i din fysiske krop?
Jeg står gerne til rådighed for balancering, chakraaktivering og lydhealing i en krist-kanalisering og i lytten til netop din sjæl og din højere bevidsthed.
Jeg tilbyder dette, i hengivenhed til mit arbejde for lyset og som et led i den opløftelse, der foregår.Vi er sammen - i lys - på denne rejse.
 
Kontakt mig direkte på mail, facebook eller sms. Eller gå via min webshop.
 
Vi bevæger os i den "flydende " bevidsthed, og går fra en gammel energi over i ny jords energi. Vi forlader derfor nu gamle former for tankeramme, gamle bindinger. Vi har adgang til minimum13 chakraer, 13 plateauer af lyskrop og ærkeenglenes tilsvarende energi. Vi skifter til hjertet som ny base for vores bevidsthed. Vi arbejder med kontakt himmel-jord, JEG ER, VI ER i GUDS JEG ER. Og opløftelse til Kristbevidstheden, kristmenneskets identitet på planeten. Hjælp og støtte til denne bevidsthed tilbydes: Gennem lydhealing og samtale, kanalisering.
Hjertelig velkommen.
 
Har du brug for ikke-kirkelige ceremonier til livets store begivenheder, fødsel, død, vielse, kontakt mig gerne for holistisk kristlys-tjeneste.
 
Vibeke Rolskov
ATELIERET - HJØRNEPRYD (Sangatelieret), ATELIERET
Byrum Hovedgade 78
9940
DENMARK
Telefon: 28590916
Cvr: 20962186
 
 
Vibeke Rolskov | CVR: 20962186 | Byrum Hovedgade 78, 9940 - DENMARK | Tlf.: 28590916 | lysetssang@hotmail.com