Om sangene

Min bog om Lysets Sang rummer en sangbog med mine egne sange

Sange og Salmer til Den nye Tid er en del af arbejdet for at synge himmel til jord i os alle og til planeten.

Alle sange er skrevet for menneskets helhed og opløftelse til lys, dermed for kristusenergiens genkomst og genkendelse i hver eneste af os, gaven tilegnet Den blå Planet, en kærligt givet energi tilgængelig i nuet. Det evige Nu.

Mange af sangene er knyttet til og ”tilhvisket mig” af Mester Sananda.

Om musikalsk fortolkning af sangene og melodivalg Jeg vælger oftest folketoner eller middelaldermelodier med deres enkle umiddelbarhed. Her er frasen opbygget som et naturligt opstået forløb over et ”pustet suk”. Det er enkelt for os at genkende, og der er ikke vedhæftet associationer, der forvirrer i den meditative virkning. Som regel ligger disse sange også indenfor et rimeligt toneomfang, da dette er sange, der i første omgang er tænkt som enkle ting til udvidelse af meditative oplevelser. rbejder i disse sange i en flydende tidsoplevelse. Lyt til din impuls og intuition.

Brug altid åndedrættet som pejling for din musikalske-sanglige oplevelse og fornemmelse for sangens tempo og karakter. Træk dit vejr i fred undervejs, tænk på det dybe, afspændte åndedræt, der fortsætter ind i støtten. Lad gerne åndedrættet følge med frasen eller med komma, forholdsord.

I sangene har jeg forsøgt at ramme sangbare vokalklange i mit valg af ord og udtryk. Du kan opleve, at sproget selv fordrer din klang, at ord og valg af vokal hjælper dig i forhold til højtoner og højdepunkter. Se tonen - og ordene - flyde frem foran dig.

Jeg har ikke medtaget noder til alle ovenstående salmer og sange, men har i mit valg af nodeeksempler fokuseret på de knapt så kendte melodier, der ellers kunne være vanskelige at finde for brugeren af bogen.

Du får her et par eksempler på sangene – Fra afsnittet om
Sangens kraft og Glæde

Frigørende Kanon
Kom: syng nu frit
slip stemmen ud,
Syng! Sammen, lyt til sangens bud!
Lad klang og toner mødes nu
I hjertets lyd, et: ”jeg og du”!

Vi synger ud i hav og blæst,
vi synger frit af hjertet bedst
som fyrtårnskeglen lyser bud,
vor sang nu frit vil tone ud

Til dig min Gud, al lov og pris,
For al velsignelse af lys!
Bevar mig engles konge stor
Jeg i din ånd, I lyset bor
Jay, jay, jay, Sananda Jay!
Sananda Jay, Sananda Jay!

Tallis - 16. årh. Velegnet til improvisation Lad da sangen tone frit Under Buddhamånen April 2008 Mel: Lord, hold me now. H.C. Jochimsen 1 Stemmen er din egen Gaven! Kvit og frit! Tag den, favn den, pak den ud, Lad glædens sang nå vidt! 2 Kroppens trætte celler, svarer inderst: JA! Sangen flyder, gennemstråler: Hel dit liv i dag! Ja! nu sang dit hjerte når! Som når fuglen triller slår! Og gi’r solens stråler dobbelt lys! Vi i sang fornyes! Giv dig hen og giv dig fri Lige nu, din sang mig giv! Intet hindrer livets egen sang: Lyt! Dit væsens klang: 3 Og det bud den bringer! Menneske! Så sandt! Eet med udtryk, Lev og løftes! Mærk; hvad kroppen kan! 4 Glæden som udbreder Sjælens vingefang: Flyv med sangen! se det ske! Du er din egen sang! Som vi synger, synges vi! Og af lyd omgives fri! Vi bliver eet, i ånd og sjæl og krop, Og vi løftes op! Lad da sangen tone frit Syng for livet, dit og mit Og som sang udfoldes Ånder vi! Sjælen synges fri! Kroppen synges fri! Ånden synges fri! Jorden synges fri! Mit liv er sang, en stadig sang Mel: My life goes on in endless song... kvæker trad. 1 Mit liv er sang, en stadig sang, der toner over alting hør, hymnen fjern men altid stærk, klange, der priser hver Guds skabning igennem kaos, igennem strid musikken for mig klinge. Et himmelekko uden tid! Skulle jeg da ej synge? 2 Og om end stormen brøler vild i hjertet sang vil klinge skønt mørket tæt, en tone mild inderst i sjælen lys vil bringe For intet truer min inderste fred Jeg hører engle nynne: Himlen er lys og kærlighed! Skulle jeg da ej synge? Kvækerhymne Blafrende hjerter gi’r varmen! Mel: Mørk er november – Piae cantiones Åbner vi hjertet, da lyser det vidt! Frit med hinanden vi klinger! Synger til glæden, til liv, dit og mit, da finder livsglæden vinger! Fold da ud din sjæls vingefang Grib da din dag! som din tone i sang! Mærk nu, hvor vi toner sammen! Gennem vinters mørke og nat Sangen kan gløde, så is smelter brat: Blafrende hjerter gi’r varmen! (Nov. 2011.)
Vibeke Rolskov | CVR: 20962186 | Sangatelieret Måstrup gl købmandsgaard, Måstrupvej 39, 9870 Sindal - DENMARK | Tlf.: +45 28590916